Կիրառական մաթեմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Դասախոսներ Լաբորատորիաներ

Ամբիոնի անվանումը՝ Կիրառական մաթեմատիկա և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝  Ռուզաննա Ժորայի Խաչատրյան, Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Հեռ․ +374 (93) 302962

e-mail:  khachatryanruzanna017@gmail.com