Կառուցվածք

Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ

Տնօրինություն

Տնօրեն

Ուսումնամեթոդական գծով փոխտնօրեն

Ուսումնամեթոդական գծով փոխտնօրեն

Ուսումնամեթոդական բաժին

Ամբիոններ

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման բաժին

Մինչբուհական ուսուցման բաժանմունք

Գրասենյակ

Հաշվապահություն

Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների բաժին