Կառուցվածք

Մասնաճյուղի գիտական խորհուրդ

Տնօրեն

Տնօրինություն

Ուսումնամեթոդական գծով փոխտնօրեն

Հաշվապահություն

Գրասենյակ

Ուսումնամեթոդական բաժին

Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման բաժին

Տնտեսական գործունեության և ենթակառուցվածքների բաժին

Ամբիոններ

Մինչբուհական ուսուցման բաժանմունք

Արտաքին կապերի գծով մասնագետ

Աշխատակազմ