Ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաներ ամբիոն - Դասախոսներ

Սաշա Հարությունյան
Սաշա Հարությունյան

Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ

Էլ․ հասցե ՝ sashar@rambler.ru


Ժորա Հովհաննիսյան
Ժորա Հովհաննիսյան

Էլ․ հասցե ՝ jhovhannisyan@yandex.ru


Պերճ Մաթևոսյան
Պերճ Մաթևոսյան


Նունե Բեգլարյան
Նունե Բեգլարյան

Տ.գ.թ., դոցենտ

Էլ․ հասցե ՝ nune-e@rambler.ru


Ռաֆիկ Աբգարյան
Ռաֆիկ Աբգարյան


Հասմիկ Հարությունյան
Հասմիկ Հարությունյան

Էլ․ հասցե ՝ vard58@mail.ru


Մարինե Համբարյան
Մարինե Համբարյան


Սուսաննա Մուրադյան
Սուսաննա Մուրադյան


Մարիամ Պետրոսյան
Մարիամ Պետրոսյան

Էլ․ հասցե ՝ mariam.petrosyan7@mail.ru