Прикладная математика и информационные технологии

Преподаватели Лаборатории

Ամբիոնի անվանումը՝ Ֆիզիկա-մաթեմատիկական առարկաներ

Ամբիոնի վարիչ՝  Ռուզաննա Ժորայի Խաչատրյան, տ․գ․թ․, դոցենտ
Հեռ․ +374 (93) 302962

e-mail:  khachatryanruzanna017@gmail.com