ՄասնաճյուղայինՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2017-2021 թթ. ռազմավարական պլանի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույց

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի Ռազմավարական պլան (2017-2021 թթ) 

«ՀԱՊՀ հիմնադրամ» Գյումրու Մասնաճյուղի կանոնադրություն 

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կանոնակարգ 

Դասախոսի ուսումնական բեռնվածքից դուրս գիտամեթոդական պարտադիր աշխատանքի հանձնարարական 

Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան Հիմնադրամի Գյումրու Մասնաճյուղի Սպորտային Ծրագրավորման Դպրոցի Կանոնակարգ (download pdf)

ՀԱՊՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 1-63 2018թ. (download pdf)

ՀԱՊՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 1-67 2017թ. (download pdf)

ՀԱՊՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 1-55 2016թ. (download pdf)

ՀԱՊՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 1-64 2015թ. (download pdf)

ՀՊՃՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 50-85 2014թ(dowlnoad pdf)

ՀՊՃՀ ԳՄ Գիտական Խորհրդի Որոշումներ թիվ 1-49 2013թ(download pdf)

 Մասնաճյուղի 2014 թ. գիտական գործունեության արդյունքներ(download_pdf)