Բակալավր հեռակաՀ031101.00.6  Տնտեսագիտություն  (թարմացվել է 20.03.2024թ․)

 

Հ061105․00․6  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ  (թարմացվել է 20.03.2024թ․)

 

Հ073201․00․6 Շինարարական ճարտարագիտություն  (թարմացվել է 20.03.2024թ․)