ՀամալսարանականՀԱՊՀ կանոնադրություն 

ՀԱՊՀ ՈՒԽ Կանոնադրություն 

ՀՀ Կառավարության որոշում N 1290-Ն