Բակալավր առկա021201.00.6 Դիզայն (թարմացվել է 19.03.2024թ․)

 

031101.00.6 Տնտեսագիտություն (թարմացվել է 19.03.2024թ․)

 

061101․02․6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա (թարմացվել է 19.03.2024թ․)

 

061105․00․6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (թարմացվել է 19.03.2024թ․)

 

071404.00.6 Էլեկտրոնիկա (թարմացվել է 19.03.2024թ․)

 

073201.00.6 Շինարարական ճարտարագիտություն (թարմացվել է 19.03.2024թ․)