Ուսանողական խորհուրդՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը ուսանողության ինքակառավարման մարմին է, որը պաշտպանում է ուսանողության շահերը, ներկայացնում է ուսանողությանը համալսարանի կառավարման գործընթացում։

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը կազմված է 12 նախագահության անդամներից (ուսխորհրդի նախագահ՝ Լուսինե Անդիկյան  ԳԻԿ(319)Բ խմբի ուսանողուհի)։ Ուսխորհրդում գործում են կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում գործունեություն ծավալող հանձնաժողովներ։ 

 

Էլ․ հասցե։ npuagbs@gmail.com

Հեռ։ +(374) 77650062

 

 

 Մանաճյուղի գիտական խորհրդում ընդգրկված ուսանողների ցանկը

Հ/Հ Անուն Ազգանուն Ակադեմիական խումբը
1. Լուսինե Անդիկյան ԳԻԿ(319)Բ   խմբի  ուսանողուհի
2. Մարիամ Հովհաննիսյան  ԳՀԳ (121)Բ  խմբի  ուսանողուհի
3. Լաուրա Հարությունյան ԳՁՏ (306)Բ  խմբի  ուսանողուհի
4. Արայիկ Նազարյան ԳԷԼ(320)Բ  խմբի  ուսանող
5. Ռուզաննա Պետրոսյան ԳԷՍ(222)Բ  խմբի  ուսանողուհի
7. Նվարդ Ամիրյան  ԳՀԳ (321)Բ  խմբի  ուսանողուհի