Մագիստրատուրա031101.00_Տնտեսագիտություն (թարմացվել է 21.03.2024թ․)

 

061105.00.7_Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (թարմացվել է 21.03.2024թ․)

 

073201.00.7_Շինարարական ճարտարագիտություն (թարմացվել է 21.03.2024թ․)