ՍԻՆՈՓՍԻՍ, մագիստրատուրայի ընդունելություն

«Սինոփսիս» ուսումնական ծրագրով ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի մագիստրատուրայում ուսանողների ընդունելության համար կատարվում է նախնական հայտագրում։ Հայտագրվել կարող են Հայաստանի բոլոր բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական և հարակից մասնագիտությունների շրջանավարտները և բակալավրիատի ավարտական կուրսի ուսանողները։ Որպես բացառություն կարող են դիմել նաև այլ մասնագիտությունների շրջանավարտները։

Ընտրությունը կատարվելու է հարցազրույցի միջոցով՝ «Սինոփսիսի» մասնագետների կողմից։
Հարցազրույցի փուլը հաջողությամբ հաղթահարած ուսանողները կհրամանագրվեն ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի մագիստրատուրայում՝ «Սինոփսիս» ուսումնական ծրագրի «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտությամբ։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 20.08.2019

Օնլան հայտը կարելի է լրաացնել հետևյալ հղումով՝

https://forms.gle/CpGAfFRNXLPyc657A  

Հարցերով կարող եք գրել ՀԱՊՀ ԳՄ Ֆիզիկամաթեմատիկական ամբիոնի վարիչ Գ.Դեմիրճյանին՝ fizmat_gyumri@polytechnic.am հասցեով։