Студенческий советux3 ux1

 

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը ուսանողության ինքնակառավարման մարմին է, որը պաշտապանում է ուսանողության շահերը, ներկայացնում է ուսանողությանը համալսարանի կառավարման գործընթացում: ՀՊՃՀ(Պոլիտեխնիկ) Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողական խորհուրդը կազմված է 15 նախագահության անդամներից(ուսխորհրդի նախագահ Անդրանիկ Ղարաքեշիշյան ) և երկու ֆակուլտետային խորհուրդներից: Ուսխորհրդում գործում են կրթության, մշակույթի և սպորտի բնագավառներում գործունեություն ծավալող հանձնաժողովներ:  Երկու Ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդներն են՝ ՏևՃՏ ֆակուլտետ (ուխ նախագահ Հովհանես Գալստյան ) և ԲԳՏՀ ֆակուլտետ (ուխ նախագահ Արմինե Վուրմուզյան):

 Մանաճյուղի գիտական խորհրդում ընդգրկված ուսանողների ցանկը

Հ/Հ Անուն Ազգանուն Ակադեմիական խումբը, կուրսը
1. Թորոսյան Տաթև Սամվելի ԲՁՏ206Բ խմբի ուսանողուհի
2. Կարապետյան Ռուզաննա Մկրտչի ԳՀՆ321Բ խմբի ուսանողուհի
3. Հովհաննիսյան Արամ Հրանտի ԳԻԿ419Բ խմբի ուսանող
4. Մարկոսյան Անի Վելիխանի ԳՁՏ306Բ խմբի ուսանողուհի
5. Միրվելյան Տիգրան Արտյոմի ԳՄՇ309Բ խմբի ուսանող
6. Շաբոյան Շաբո Աշոտի ԳՇՇ314Բ խմբի ուսանող
7. Սուքիասյան Սիարանույշ Գագիկի ԳՁՏ406Բ խմբի ուսանողուհի