Ընդունելության արդյունքներ 2020/2021

Հայտնի են ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2020/2021 թվականի բակալավրի կրթական ծրագրով ընդունելության արդյունքները:

2020/2021 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ԱՆՎՃԱՐ ուսուցման մրցույթի արդյունքնեը 

2020/2021 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով ՎՃԱՐՈՎԻ ուսուցման մրցույթի արդյունքնեը