ՔՆՆՈՒԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

Հարգելի ուսանողներ

Ստորև բերված հղումով կարելի է ստանալ տեղեկատվություն Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի (ՀԱՊՀ) և մասնաճյուղերի 2019/20 ուստարվա ամառային քննաշրջանի կազմակերպման վերաբերյալ: Նույն հղումով կարելի է ծանոթանալ նաև առցանց քննության բողոքարկման ընթացակարգին, դիմումի ձևին և գործիքամիջոցով չապահովված ուսանողների դիմումի ձևին:

https://polytech.am/2020/08/10/%d5%ba%d5%b8%d5%ac%d5%ab%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%b2%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d6%84%d5%b6/