Գիտական սեմինար

Մարտի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվող էներգետիկայի էներգաարդյունավետության արդի հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները» գիտական սեմինարին քննարկվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվող էներգետիկ պաշարների օգտագործման հնրավորություններն ու խնդիրները։ Ներկայացվեցին ՀՀ-ի էներգետիկ հաշվեկշիռը, էներգետիկ անվտանգության հետ կապված մարտահրավերներն ու դրանց լուծման ուղիները։

☑️Զեկույցում Խ.Սահակյանը նկարագրեց ՀՀ տարածքում տարբեր ընկերությունների կողմից իրականացված պիլոտային նախագծեր վերականգնվող էներգետիկայի ու էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների ավանդական ու այլընտրանքային լուծումները։ ☑️Անդրադարձ կատարվեց նաև ոլորտի մասնագետների պատրաստման խնդիրներին։