Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում

Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում Մարտի 22-իս ստորագրվեց համաձայնագիր, ըստ որի «Սինոփսիս Արմենիա»-ն կադրեր է պատրաստելու նաև ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղում