Гуманитарные предметы и экономика

Преподаватели Лаборатории

Ամբիոնի անվանումը՝ Հումանիտար առարկաներ և տնտեսագիտություն

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար՝ Աբրահամյան Անահիտ Ֆեոդորի, Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հեռ. +374 (98) 145301 

e-mail: ano.abrahamyan@mail.ru