Բակալավրի հեռակա ուսուցման ընդունելություն

ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2019/2020 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը