Տեքստիլ Ճարտարագիտություն

Преподаватели Лаборатории

tehs ambionՄասնաճյուղի “Տեքստիլ ճարտարագիտության” ամբիոնը` որպես առանձին առուցվածկային միավոր, գործում է 2013թվականից: Այն ձևավորվել է տարիների ընթացքում իրականացված մի քանի կառուցվածքային փոփոխությունների շնորհիվ, ինչի արդյունքում միավորվել են դեռևս խորհրդային տարիներին ինքնուրուÛն ստորաբաժանումներ հանդիսացող ԿԿԻՏ (ԹԱԱՆՏ) և ՏՆԻՏ ամբիոնները:

Վարիչ՝ Մինասյան Զոհրաբ Ալեքսանի, տեխ. գիտ. թեկ. դոցենտՙ textile_gyumri@seua.am: Ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերը Ներկայումս ամբիոնում ուսուցումն իրականացվում է բակալավրական, մագիստրոսական և միջին մասնագիտական առկա ուսուցման կրթական ծրագրերով հետևյալ մասնագիտություններով`

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիա
«Կարի արդյունաբերության արտադրանքի նախագծում»
«Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում»
«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում»Գիտական գործունեությունըԱմբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաներն են`

Գիտական գործունեությունը

Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաներն են`
1. «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների նախագծման եղանակների կատարելագործում», կազմը` /Ա. Ասատրյան, Մ. Մխիթարյան, Հ. Հարությունյան, Ա. Ավետիսյան/
2. «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրատեսակների հատկությունների և որակի գնահատում, կազմÁ /Զ. Մինասյան, Ն. Մուղնեցյան, Ս. Հովհաննիսյան, Հ. Պեպելյան, Ա. Ասատրյան, Վ. Շահբազյան/
3. «Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության տեխնոլոգիական գործընթացների կատարելագործում,, կազմը` /Զ. Մինասյան, Ն. Մուղնեցյան, Հ. Հարությունյան, Ս. Կյուրեղյան, Հ. Բալթայան /