Էլեկտրաէներգետիկական, ինֆորմացիոն և ավտոմատացման համակարգեր

Преподаватели Лаборатории

Site_EEIAS 1Ամբիոնը` որպես առանձին կառուցվածքային միավոր, գործում է 1971 թվականից՝ «Էլեկտրատեխնիկա և ավտոմատիկա» անվանումով: 2010թ. այն անվանափոխվել է ԷԷԻԱՀ ամբիոնի: Ամբիոնը դասավանդում է մասնաճյուղի բոլոր մասնագիտություններին էլեկտրատեխնիկական առարկաներ և թողարկող է հետևյալ մասնագիտություններով՝
ա) Քոլեջ
Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում,
բ) Բակալավրատ
Էլեկտրաէներգետիկա (Էլեկտրաէներգետիկական համակարգեր և ցանցեր),
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (Ֆինանսաբանկային քոմփյութերային համակարգեր),
գ) Մագիաստրատուրա
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ (Ֆինանսաբանկային քոմփյութերային համակարգեր):Ամբիոնի վարիչ՝ Մամիկոնյան Բորիս Մամիկոնի ,, տեխն. գիտ. դոկտոր, e-mail: bmamikonyan@seua.am

Գիտական գործունեությունը

Ամբիոնում կատարվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ հետևյալ գիտական ուղղություններով՝
• Տեխոլոգիական պարամետրերի էլեկտրական չափումներ,
• Ավտոմատացման համակարգեր:
2000 թվականից ամբիոնում իրականացվում է ասպիրանտական ուսուցում, ինչի արդյունքում թեկնածուական ատենախոսություն են պաշտպանել 7-ը, սովորում են ասպիրանտի կամ հայցորդի կարգավիճակով ևս 3-ը: