Բնական գիտություններ

Преподаватели Лаборатории

Ամբիոնի անվանումը՝ Մեխանիկա և գրաֆիկա

Ամբիոնի վարիչ՝  Հայաստան Սեյրանի Չախալյան,  Տեխնիկական  գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Հեռ.  +374 (93) 320631
e-mail:  chaxalyan84@list.ru

Ամբիոնի մասին

Մասնաճյուղի Մեխանիկա և Գրաֆիկա  ամբիոնը` որպես առանձին կառուցված­քա­յին միավոր, գործում է 2018թ. հոկտեմբերի 1-ից: Այն առանձնացվել է Բնական գիտություններ ամբիոնից, որը գործում էր 2012-2018թվականներին: Բնական գիտություններ ամբիոնը  ձևավորվել էր տարիների ընթացքում իրականացված մի շարք կառուցվածքային փոփոխությունների շնորհիվ, ինչի արդյունքում միավորվել էին դեռևս խորհրդային տարիներին ինքնուրույն ստորաբաժանումներ հանդիսացող «Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Տեսական մեխանիկա», «Նյութերի դիմադրություն», «Գծագրական երկրաչափություն և գրաֆիկա», «Մեքենաների մասեր և մեխա­նիզմ­նե­րի տեսություն» ամբիոնները: 2015-2016  ուսումնական տարվանից ամբիոնը դարձել է բակալավրական որա­կա­­վորում ունեցող ճարտարագետներ թողարկող ամբիոն հետևյալ մասնա­գի­տու­թյուն­­ների գծով`

 

Ամբիոնում իրականացվող կրթական ծրագրերը

      1. Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

Ծրագրի նպատակն է

2. Դիզայն  (Համակարգչային գրաֆիկա  և  Հագուստի մոդելավորում)

Կրթական ծրագրի շրջանավարտ-դիզայները ձեռք է բերում հետևյալ մասնա­գի­տա­­կան կարո­ղություն­նե­րը.

Ամբիոնում իրականացվող գիտահետազոտական աշխատանքների թեմաներն են՝

1. Արագընթաց ռոտորային համակարգերի մոդելավորումը և նախա­գծահաշ­վար­կա­յին հիմունքների կատարելագործումը (Ա. Պապոյան, Հ. Չախալյան, Հ. Ենգոյան):

2. Միջնաթելերի միաժամանակյա տեղադրման եղանակով ձևավորվող գործվածքի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը  (Ա. Պապոյան, Վ. Մուրադյան):

3. Դիզայներական և ճարտարապետական նախագծերի գե­ղար­վես­տա­կան ձևա­վորումներ (Ն. Խաչատրյան, Ա. Մարմոյան):