Ավագ դպրոցՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոցի 2018-2019  ուստարվա 10-րդ, 11-րդ դասարանների ընդունելության դիմում հայտերի ընդունումը իրականացվում է 01.07.2018թ.-ից մինչև 30.08.2018թ.:

Հայտերն ընդունվում են ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի 1-ին մասնաշենքում, ժամը`09:00-ից 16:00:

Դիմում հայտերի լրացման համար անհրաժեշտ է.

 Դպրոցում գործում են հետևյալ հոսքերը և ենթահոսքերը`

1. Բնագիտամաթեմատիկականհոսք

2.   Արհեստագործական հոսք

 Ուսումնական պարապմունքներն իրականացվելու են ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի 1-ին մասնաշենքում, Մհեր Մկրտչյան, 2 հասցեով:

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոցը սիրով սպասում է իր աշակերտներին`  խոստանալով կայուն գիտելիք և որակյալ ուսուցում: