ԿանոնակարգերՀԱՊՀ շրջանավարտների ամփոփիչ ատեստավորմանը ներկայացվող պահանջները և ընթացակարգը

Գիտելիքների գնահատման համակարգ 

Ներքին կարգապահության կանոնակարգ 

Ուսման վարձի զեղչման կանոնակարգ

Պրակտիկայի կազմակերպման կարգ