հարցաշարեր«Ֆիզիկամաթեմատիկակա ն առարկաներ»  ամբիոն

«Հումանիտար առարկաներ և մարմնակրթություն» ամբիոն

«Էլեկտրաէներգետիկական, ինֆորմացիոն և ավտոմատացման համակարգեր» ամբիոն

«Մեխանիկա և գրաֆիկա» ամբիոն

«Ճյուղային տնտեսագիտություն և կառավարում» ամբիոն

«Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրանքի տեխնոլոգիա և դիզայն» ամբիոն

«Մեքենաշինական տեխնոլոգիաներ և տրանսպորտային համակարգեր»  ամբիոն

«Շինարարական ճարտարագիտություն» ամբիոն