Դասացուցակներ և քննատախտակներ2021/2022 ուսումնական տարվա բակալավրական կրթական աստիճանի առկա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ

2021/2022 ուսումնական տարվա բակալավրական կրթական աստիճանի հեռակա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ

2021/2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ

2021/2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

2021/2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 1-ից 4-րդ կուրսերի ուսանողների ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց

2021-2022 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի առկա ուսուցման դասատախտակ

2021/2022 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ու հեռակա՝ միայն 5-րդ կուրսի և մագիստրոսի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի ձմեռային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույցը 

2021/22 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ առկա ուսուցում

2021/22 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ հեռակա ուսուցում

2021/22 ուստարվա երկրորդ միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ
2021/22 ուստարվա առաջին կիսամյակի առցանց ուսուցման դասատախտակ

2021/22 ուստարվա առաջին կիսամյակի առցանց ուսուցման դասատախտակ հեռակա ուսուցում

2021/22 ուստարվա առաջին կիսամյակի առցանց ուսուցման դասատախտակ միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր

 

ՀԱՊՀ ԳՄ առկա ուսուցման բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ 

 

 ՀԱՊՀ ԳՄ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի 2021-22 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ 

2020/21 ուսումնական տարվա բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի առկա ուսուցման համակարգի ամառային քննաշրջանի ակադեմիական պարտքերի մարման ժամանակացույց  

 

 

 

 

 

 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի կրթական ծրագրի երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ, առկա ուսուցում 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի կրթական ծրագրի երկրորդ կիսամյակի քննատախտակ, հեռակա ուսուցում 

 

2020/21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ

2020/21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների, միջանկյալ ստուգումների ու քննությունների գրաֆիկներ 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի առաջին կիսամյակի քննատախտակ, առկա ուսուցում  

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի կրթական ծրագրի առաջին կիսամյակի քննատախտակ, հեռակա ուսուցում 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  2-րդ միջանկյալ քննությունների քննատախտակ՝ 1-ին կուրս 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի 2-րդ  միջանկյալ քննությունների քննատախտակ (բացի բակ. 1-ին կուրսից) 

 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  1-ին միջանկյալ քննությունների քննատախտակ (բացի բակ. 1-ին կուրսից) 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  1-ին միջանկյալ քննությունների քննատախտակ՝ 1-ին կուրս 

ՀԱՊՀ ԳՄ առկա ուսուցման բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ  Դեղին գույնով նշված դասերը անցկացվելու են առցանց: Դրանց անվանումները դասատախտակում ինտերակտիվ են և հնարավորություն են տալիս անմիջապես անցնել համապատասխան հղումով եվ միանալ դասին:

 

ՀԱՊՀ ԳՄ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ  Դեղին գույնով նշված դասերը անցկացվելու են առցանց:Դրանց անվանումները դասատախտակում ինտերակտիվ են և հնարավորություն են տալիս անմիջապես անցնել համապատասխան հղումով եվ միանալ դասին: