Մեխանիկա և գրաֆիկա ամբիոն - Դասախոսներ

Հայաստան Չախալյան
Հայաստան Չախալյան

Տ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ

Հեռախոսահամար՝ +374-93320631

Էլ․ հասցե ՝ chaxalyan84@list.ru


Աշոտ Պապոյան
Աշոտ Պապոյան

Տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հեռախոսահամար՝ +37494881500

Էլ․ հասցե ՝ gyumri@seua.am


Հովհաննես Ենգոյան
Հովհաննես Ենգոյան

Տ.գ.թ., դոցենտ


Վարդուհի Մուրադյան
Վարդուհի Մուրադյան

Դասախոս

Հեռախոսահամար՝ +37494090471

Էլ․ հասցե ՝ v.g.muradyan@gmail.com


Աննա Մարմոյան
Աննա Մարմոյան

Դասախոս