Մեքենաշինական տեխնոլոգիաներ և տրանսպորտային համակարգեր - Դասախոսներ

Ջոն  Ասատրյան
Ջոն Ասատրյան

Տ.գ.թ., դոցենտ


Գևորգ Հակոբյան
Գևորգ Հակոբյան

Տ.գ.թ., դոցենտ


Հովհաննես Մանուկյան
Հովհաննես Մանուկյան

Տ.գ.թ., դոցենտ

Էլ․ հասցե ՝ mhovhanness@yandex.ru


Սլավիկ Ավագյան
Սլավիկ Ավագյան

Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ


Մարիամ Հակոբյան
Մարիամ Հակոբյան

Տ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ

Էլ․ հասցե ՝ mar_hakobyan@mail.ru