Մեքենաշինական տեխնոլոգիաներ և տրանսպորտային համակարգեր - Դասախոսներ

Ալեքսան Արզումանյան
Ալեքսան Արզումանյան

Տ.գ.դ.,պրոֆեսոր

Էլ․ հասցե ՝ arzal@yandex.ru


Ջոն  Ասատրյան
Ջոն Ասատրյան

Տ.գ.թ., դոցենտ


Գևորգ Հակոբյան
Գևորգ Հակոբյան

Տ.գ.թ., դոցենտ


Հովհաննես Մանուկյան
Հովհաննես Մանուկյան

Տ.գ.թ., դոցենտ

Էլ․ հասցե ՝ mhovhanness@yandex.ru


Սլավիկ Ավագյան
Սլավիկ Ավագյան

Ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ


Խորեն Սուվարյան
Խորեն Սուվարյան

Լաբորանտ


Մարիամ Հակոբյան
Մարիամ Հակոբյան

Տ.գ.թ., դոցենտ, ամբիոնի վարիչ

Էլ․ հասցե ՝ mar_hakobyan@mail.ru