ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄ

Գյումրու թիվ 7 հիմնական դպրոց։

Ներկայացվեցին ՀԱՊՀ ԳՄ-ի մասնագիտությունները, կրթական ծրագրերը, լաբորատորիաները, ավագ դպրոցում և քոլեջում սովորելու առավելությունները։

 Տպավորված աշակերտներ և ուսուցիչներ։