Ուսանողուհի Մանե Կաբզիմալյանի հոդվածը:

Ապրիլի 27-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում ՛՛НОВАЯ НАУКА՛՛ միջազգային գիտական կոնֆերանսում տեղի է ունեցել ՛՛НАУКА МОЛОДЫХ - НАУКА БУДУЩЕГО՛՛ հոդվածների ժողովածուի հրատարակումը, որին հեռավար մասնակցել է ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի «Էլեկտրոնիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողուհի Մանե Կաբզիմալյանը ՛՛Внедрение Искусственного Интеллекта (ИИ) в современную жизнь՛՛ հոդվածով, դասախոս մանկ. գ.թ., դոցենտ Ն.Գ. Կարապետյանի ղեկավարությամբ։

✔️Հոդվածը հրապարակվել է կոնֆերանսում։