е-գրադարանի ծրագրի առաջին փուլի գործարկման շնորհանդեսը

Ապրիլի 14-ին ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյում տեղի ունեցավ е-գրադարանի ծրագրի առաջին փուլի գործարկման շնորհանդեսը։

Մասնաճյուղի տնօրեն Ա.Կոստանդյանը և փոխտնօրեն Ա.Պապոյանը ուսանողներին բաժանեցին գրադարանից օգտվելու համար անվանական էլեկտրոնային քարտեր։ Եվ ներկայացրեցին e-գրադարանի բաժանորդագրման, գրադարանային ֆոնդից գրքերի ստացման նոր թվայնացված համակարգը։