Ապրիլի 4-5-ը մասնակցեցինք Erasmus+ T Green ծրագրի մեկնարկային հանդիպմանը՝ առցանց ձևաչափով:

Ապրիլի 4-5-ը մասնակցեցինք Erasmus+ T Green ծրագրի մեկնարկային հանդիպմանը՝ առցանց ձևաչափով:

Ծրագրին մասնակցում էին հայաստանյան 9 բուհ, իսկ համալսարանների մասնաճյուղերից՝ որպես առանձին միավոր ներկայացված էր միայն Պոլիտեխնիկական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղը:

Հստակեցվեցին ծրագրի նպատակները և նախանշվեցին առաջիկա գործողությունների և համագործակցությունների ծրագրերը:

Համոզված ենք, ծրագրի իրականացումից հետո, միջազգային համագործակցությունը կնպաստի Գյումրու մասնաճյուղում ժամանակակից պահանջներին համապատասխան կրթական միջավայրի ձևավորմանը:

#Erazmus_plus