ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2023-2024 ՈՒՍՏԱՐԻ ՀԱՊՀ ԳՄ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑ

Ը Ն Դ ՈՒ Ն Ե Լ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԸ իրականացնում է 2023-2024 ուստարվա 10-րդ և 11-րդ դասարանների ընդունելության դիմում հայտերի ընդունումը՝ հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 25-ը։

Հայտերն ընդունվում են ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի 2-րդ մասնաշենքում, ժամը` 09:00-16:00 /Գյումրի, Մ.Մկրտչյան 2/։

Ավագ դպրոցում գործում են հետևյալ հոսքերը և ենթահոսքերը`

1.Բնագիտամաթեմատիկական հոսք

▪️Ֆիզիկամաթեմատիկական ենթահոսք (մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաների խորացված ուսուցմամբ),

▪️Ինժեներական ենթահոսք (մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ճարտարագիտական գրաֆիկա, ռոբոտաշինություն առարկաների խորացված ուսուցմամբ)։

2.Արհեստագործական հոսք

▪️Դիզայն ենթահոսք (գծանկար, կոմպոզիցիայի հիմունքներ, գունանկար և գծագրություն առարկաների խորացված ուսուցմամբ):

Դիմում հայտերի լրացման համար անհրաժեշտ է՝

-ծննդյան վկայական /պատճենի հետ/,

-սոցիալական քարտ /պատճենի հետ/,

-3x4 չափի լուսանկար /աղջիկ 4, տղա 8 հատ/,

-9-րդ դասարանի ավարտական վկայական,

-ծնողների անձնագրերի պատճենները,

-տեղեկանք ընտանիքի անդամների կազմի վերաբերյալ:

Ավագ դպրոցը սիրով սպասում է իր աշակերտներին` խոստանալով կայուն գիտելիք և որակյալ ուսուցում: