ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԹԵԿՆԱԾՈՒԱԿԱՆ ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՊՀ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂՈՒՄ

Հուլիսի 25-ին ՀԱՊՀ-ում գործող ԲՈԿ-ի «Մետալուրգիա և նյութագիտություն» մասնագիտական խորհրդում (դասիչ 031) տեղի ունեցավ ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի «Ինժեներական մասնագիտություններ» ամբիոնի դասախոս Արուսյակ Գրիգորի Աթոյանի «Կոշիկի միացքների ամրության գնահատման եղանակների մշակումը» թեմայով թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանությունը: