«Ծռման դեպքում առաձգական ուղղանկյուն սալի օպտիմալ նախագծումը»

«Ծռման դեպքում առաձգական ուղղանկյուն սալի օպտիմալ նախագծումը»

Զեկուցող «Շինարարական ճարտարագիտություն» ամբիոնի վարիչ Ա․Վ․ Էլոյան

☑️Անոտացիա․ Բարակապատ կոնստրուկցիաների տարրերը հանդիսանում են ամենաշատ տարածված կրող տարրեր, որոնք օգտագործվում են շինարարության ավիացիոն, մեքենաշինության և այլ բնագավառներում: Դրանով է պայմանավորված ուշադրությունը տվյալ հետազոտության նկատմամբ։ Առաձգական սալերը կարող են գտնվել աշխատանքային տարբեր ռեժիմներում նրանց ամրության, կայունությա…

See more