Էլեկտրաէներգետիկական, ինֆորմացիոն և ավտոմատացման համակարգեր - Լաբորատորիաներ