ՔոլեջՄիջին մասնագետի կրթական ծրագրով առկա ուսուցումը հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության հիմքով իրականացվում են հետևյալ մասնագիտություններով՝
1.«Էկոնոմիկա, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» (դասիչ՝ 0601) -հաշվապահի որակավորմամբ,
2.«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» (դասիչ՝ 2203) – տեխնիկի որակավորմամբ,
3.«Զարդային կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ» (դասիչ՝   0515) – նկարիչ-վարպետի որակավորմամբ (հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով):
Քոլեջում դասավանդում են Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալասարանի Գյումրու  Մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի բարձրորակ մասնագետները: