Ավագ դպրոցՏնօրեն`  Շուշիկ Սերգեյի Վարդանյան
Հեռ.` 095707071
Հասցե` ՀՀ Շիրակի մարզ, ք. Գյումրի, Մ. Մկրտչյան, 2
Էլ. փոստ` shushik.vardanyan@mail.ru/
   

Մասնաճյուղի դպրոցը իրականացնում է միջնակարգ կրթություն հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երրորդ աստիճանով, որպես ավագ դպրոց:
   Ավագ դպրոցի կրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերը իրակացվում են բնագիտամաթեմատիկական հոսքի    Ֆիզմաթ ենթահոսքի և արհեստագործական հոսքի Դիզայն ենթահոսքի 10-12-րդ դասարաններում: Մանկավարժական անձնակազմը համալրված է բարձրորակ մասնագետներով:
   Կազմակերպա-իրավական տեսակը` ՀԱՊՀ հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի ավագ դպրոց
Իրավաբանական տեսակը` Ոչ առևտրային

   Ֆիզմաթ ենթահոսքի աշակերտները ընդգրկված են ՏՀՏ կրթական ծրագրերի ուսուցման ոլորտում, որտեղ խորացված ուսուցանվում են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ», «Հեռահաղորդակցություն», «Միկրոէլեկտրոնիկա», «Ծրագրավորում» առարկաները: Տվյալ ծրագրով հանրապետությունում գործում են 10 դպրոցներ /2-ը Շիրակի մարզում/:

Դիզայն ենթահոսքում խորացված ուսուցանվում են «Գծանկար», «Կոմպոզիցիա», «Գունանկար», «Գծագրություն»  առարկաները:

 

 

Ավագ դպրոցի աշակերների աշխատանքները նվիրված Մոլորակի օրվան:

 

 

 

Ֆինանսական փաստաթղթեր

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.04.2022 - 01.01. 2022թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2021 - 01.01. 2022թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2021 - 01.10 2021թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2021 - 01.07 2021թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2021 - 01.04 2021թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2020 - 01.01 2021թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2020 - 01.10 2020թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2020 - 01.07 2020թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.2020 - 01.04 2020թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.019 - 01.01 2020թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն  

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.019 - 01.10 2019թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն 

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 01.01.019 - 01.07 2019թ.  եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն 

ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի 2019թ. 1-ին եռամսյակի եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ ​հաշվետվություն 

Ավագ դպրոց հաշվետվություն, 2018թ

Հաշվետվություն ավագ դպրոց 3 եռամսյակ 2018թ.
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 01.01.2018թ.- 01.07.2018 ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի 2018թ-ի 1-ին եռամսյակի հաշվետվություն   
ՀԱՊՀ Գյումրու Մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ 2018
Հաշվետվություն ավագ դպրոց տարեկան 2017թ.
ՀԱՊՀ  ԳՄ ավագ դպրոց Ներքին գնահատում 2017
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.09. 2017թ.
Հաշվետվություն ավագ դպրոց 01.01-30.06. 2017թ.
Հաշվետվություն   Ավագ դպրոց 1-ին եռամսյակ 2017թ
Հաշվետվություն` ՀԱՊՀ Հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղի Ավագ դպրոցի 2016թ.-ի ստացված եկամուտների և կատարված ծախսերի վերաբերյալ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի հաստիքացուցակ 2017թ
ՀԱՊՀ ԳՄ Ավագ դպրոցի Նախահաշիվ 2017թ