Բակալավր հեռակա 

    Ընդունելության դիմում հայտի համար անհրաժեշտ է՝   

   3x4 չափի լուսանկարի էլեկտրոնային տարբերակը,

  անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,

  ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Գնահատման և թեստավորման       կենտրոնի     900018003401   հաշվեհամարին յուրաքանչյուր քննության համար փոխանցել 1500   (հազար    հինգ    հարյուր) դրամ: