Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան հիմնադրամի Գյումրու մասնաճյուղը հայտարարում է

- Գրաֆիկ դիզայն

 -Վեբ դիզայն

մասնագիտություններով պրոֆեսորադասախոսական կազմի և

 -Տնօրինության գործավար-համակարգողի

ԹԱՓՈւՐ աշխատատեղերի մասին։

Դիմումներն ընդունվում են մինչև օգոստոսի 29-ը ներառյալ, ժամը 9:00-16:30:

 Թափուր հաստիքների հավակնորդները պետք է ունենան մագիստրոսի որակավորման աստիճան և հայտարարության մեջ նշված ժամկետներում ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի ՄՌԿ մասնագետին ներկայացնեն նշված փաստաթղթերը՝

 -անձնագիր,

- հանրային ծառայությունների համարանիշ,

- դիպլոմ,

 -ինքնակենսագրություն (CV)

կամ ուղարկեն մասնաճյուղի gyumri@polytechnic.am էլեկտրոնային հասցեին: