Հեռակա ուսուցումՀեռակա բակալավրի ընդունելությունը կմեկնարկի սեպտեմբերի 5-ից և կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 25-ը ժամը՝ 18:00:

Հեռակա բակալավրի դիմումների հայտագրումը իրականացվում է ԳԹԿ-ի «dimord.am» կայքում:

 Դիմորդը դիմում-հայտ լրացնելու համար պետք է դիմի ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ, որպեսզի գրանցվեն շրջանավարտի տվյալները, ստուգվեն քննությունների համար փոխանցված համապատասխան գումարի անդորրագրի առկայությունը և ստանա ԳԹԿ անձնական համար:

Մանրամասների համար՝ https://bit.ly/3YXZXrs

 Բակալավր կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման ընդունելության տեղերը և վարձավճարները՝ ըստ մասնագիտությունների՝ https://bit.ly/3PhkKmJ