Շինարարական ճարտարագիտություն

Lecturers Laboratories

Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղում շինարարական ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1970 թ.: 1967-1983թթ. շինարարական ֆակուլտետն ավարտել են 1409 շրջանավարտներ:

1998թ. վերաբացվեց <<Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն>> ամբիոնը: 1998-2012թթ. ամբիոնը տվել է 304 շրջանավարտներ, որից 204-ը բակալավրի, իսկ 100-ը` դիպլոմավորված մասնագետի կրթական ծրագրով: