մագիստրատուրաՄագիստրատուրայի առկա ուսուցման 2018-2019 ուս. տարվա ընդունելություն