մագիստրատուրաՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ 2020/2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐ

 

Երկրորդ փուլի դիմումները ընդունվում են առցանց: Մանրամասները հղումով:

 

Դիմումները ընդունվում են առցանց: Մանրամասները հղումով: