Բակալավրիատ «Սինոփսիս» ուսումնական ծրագրի վերաբերյալ ՀԱՊՀ ԳՄ տնօրեն Ա. Պապոյանի հարցազրույցը Շանթ ՀՌԸ Տեսանկյուն հաղորդաշարում՝ ՀՂՈՒՄ: 

 

*ՀԱՊՀ դիմորդները անվճար ուսուցման համակարգի ընդունելության (բացառությամբ <<Դիզայն>> մասնագիտության) մրցույթին մասնակցելու համար որպես մրցութային գնահատական կարող են ընդունելության դիմում-հայտում նախապես հայտագրել միջնակարգ կրթության ատեստատի կամ համապատասխան ավարտական փաստաթղթի՝ Մաթեմատիկա և Ֆիզիկա առարկաների պետական ավարտական քննությունների գնահատականները, իսկ դրանց բացակայության դեպքում տարեկան գնահատականը:Մրցութային առարկաներից միասնական բոլոր քննությունները հանձնող դիմորդները օգտվում են առաջնահերթ ընդունվելու արտոնություններից: Դիզայն մասնագիտության դիմորդները կարող են ընտրել Գծագրություն, Գծանկար, Կոմպոզիցիա քննություններից առնվազն երկուսը և մրցույթին մասնակցել բոլոր դրական գնահատականների գումարային միավորով:

 

***Նշված մասնագիտությունների ուսանողները հնարավորություն ունեն երրորդ կուրսից կրթությունը շարունակել Սինոփսիսի կրթական ծրագրով 

 

Դիմորդները ներկայացնում են