ԿանոնակարգերԳիտելիքների գնահատման համակարգ 

Ներքին կարգապահության կանոնակարգ 

Ուսման վարձի զեղչման կանոնակարգ

Պրակտիկայի կազմակերպման կարգ