Դասացուցակներ և քննատախտակներ2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ քննությունների գրաֆիկ   

2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի միջանկյալ ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ՝ բակալավր 1-3 կուրսեր և մագիստրատուրա 1-ին կուրս

2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի միջանկյալ ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ՝ բակալավր 4-րդ  կուրս

2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի միջանկյալ ստուգումների և քննությունների գրաֆիկ՝ մագիստրատուրա 2-րդ կուրս

2018/2019 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 1-ին միջանկյալ քննությունների գրաֆիկ՝ 1-3-րդ կուրսեր, մագիստրատուրա 1-ին կուրս

 

 

2018-19 ուստարվա  4-րդ կուրսի երկրորդ կիսամյակի հարցումների և քննությունների գրաֆիկ, քննատախտակ և ավարտական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց

ՀԱՊՀ ԳՄ  2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ (առկա ուսուցում)

ՀԱՊՀ ԳՄ  2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ (հեռակա ուսուցում)

ՀԱՊՀ ԳՄ Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի դասատախտակ

Հեռակա ուսուցման 1-ին կուրսի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների դասացուցակ

Հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսի 2018-19 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների դասացուցակ

 

ԲԳՏՀ ֆակուլտետի 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

Տ և ՃՏ ֆակուլտետի 2018-19 ուստարվա առաջին կիսամյակի դասատախտակ

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի առկա ուսուցման  2018/2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման  2018/2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննատախտակ