Դասացուցակներ և քննատախտակներ2020/21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 2-րդ միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ

 

2020/21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի 1-ին միջանկյալ ստուգումների գրաֆիկ

2020-21 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ստուգարքների, միջանկյալ ստուգումների ու քննությունների գրաֆիկներ 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի առաջին կիսամյակի քննատախտակ, առկա ուսուցում  

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա բակալվրի կրթական ծրագրի առաջին կիսամյակի քննատախտակ, հեռակա ուսուցում 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  2-րդ միջանկյալ քննությունների քննատախտակ՝ 1-ին կուրս 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի 2-րդ  միջանկյալ քննությունների քննատախտակ (բացի բակ. 1-ին կուրսից) 

 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  1-ին միջանկյալ քննությունների քննատախտակ (բացի բակ. 1-ին կուրսից) 

ՀԱՊՀ ԳՄ 2020/21 ուստարվա առաջին կիսամյակի  1-ին միջանկյալ քննությունների քննատախտակ՝ 1-ին կուրս 

ՀԱՊՀ ԳՄ առկա ուսուցման բակալավրական և մագիստրոսական կրթական ծրագրերի 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ  Դեղին գույնով նշված դասերը անցկացվելու են առցանց: Դրանց անվանումները դասատախտակում ինտերակտիվ են և հնարավորություն են տալիս անմիջապես անցնել համապատասխան հղումով եվ միանալ դասին:

 

ՀԱՊՀ ԳՄ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի  դասատախտակ  Դեղին գույնով նշված դասերը անցկացվելու են առցանց:Դրանց անվանումները դասատախտակում ինտերակտիվ են և հնարավորություն են տալիս անմիջապես անցնել համապատասխան հղումով եվ միանալ դասին: